XXIX. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA 2023 – zaloha

Tisk

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny,
člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

XXIX. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

18. – 19. 4. 2023 Hotel Continental**** Brno

Vážení přátelé,

 

dovolte nám pozvat Vás na další ročník konference, nad kterou převzal záštitu

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.,
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.

 

Těšíme na setkání s Vámi, za organizační výbor

PROFIL KONFERENCE

dle trendu z minulých let očekáváme účast cca 250 odborníků z nemocnic z celé České republiky i ze zahraničí, především ze Slovenska. Uvítáme ústavní epidemiology a hygieniky, lékaře i střední zdravotnický personál, zástupce regionálních i místních hygienických stanic. A vzhledem k tomu, že problematika hygieny je mezioborová a téměř bez hranic, tak i odborníky z dalších odvětví.
Hlavním cílem konference je přinášet a prezentovat nové poznatky a trendy z oblasti epidemiologie a hygieny. Setkání odborníků a hledání možností jak efektivně nové informace využívat v praxi.
Konference je ohodnocena kreditními body ČLK do systému celoživotního vzdělávání. Všichni účastníci na závěr dostanou potvrzení o účasti.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je garantována Českou společností nemocniční epidemiologie a hygieny ve spolupráci s ČLK a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Odborný program garantuje MUDr. Marie Kolářová, CSc.

PROGRAM

Hlavní témata konference:

1. Vývoj epidemiologické situace; odraz a rizika pro pacienty i zdravotníky při poskytovaní zdravotní péče. Očkovací látky, vakcinační strategie.

2. Infekce spojené se zdravotní péčí – definice ECDC, prevalenční studie – bodové a kontinuální sledování. Standardizace IT technologií v nemocnicích. Právní a etické aspekty zdravotnické péče.

3. Mikrobiologické monitorování pacientů. Surveillance antibiotické rezistence, cílené intervenční aktivity. Spolupráce mikrobiologů, epidemiologů a klinických pracovníků v nemocnicích.

4. Strategie prevence a kontroly infekčních komplikací u specifických skupin pacientů a spojených se specifickými diagnostickými a léčebnými postupy.

5. Různé. Hygienické zabezpečení provozu a mikrobiální monitoring prostředí v hygienicky významných provozech nemocnice (stravovací provoz, prádelny, sterilizace, vodní hospodářství apod. )

ČASOVÝ RÁMEC KONFERENCE:

Úterý 18. 4. 2023

  8:30 – 9:30 Registrace
9:30 Zahájení konference
9:30 – 11:30 I. blok přednášek
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 14:40 II. blok přednášek
14:40 – 15:10 Přestávka
15:10 – 17:00 III. blok přednášek
20:00 Večeře

 Středa 19. 4. 2023

  8:30 –   9:00 Registrace
9:00 – 11:15 IV. blok přednášek
11:15 – 11:45 Přestávka
11:45 – 13:30 V. blok přednášek
13:30 Ukončení konference
Oběd

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Continental**** Brno
Kounicova 680/6, 602 00 Brno-střed
W: www. continentalbrno.cz
T: +421 541 519 516
E: info@continentalbrno.cz

UBYTOVÁNÍ

je pro účastníky konference možné za zvýhodněných podmínek
přímo v Hotelu Continental ****, kde se akce koná.

  • jednolůžkový pokoj Standard       1.750,- Kč
  • jednolůžkový pokoj Superior        2.100,- Kč
  • dvoulůžkový pokoj Standard        2.300,- Kč
  • dvoulůžkový pokoj Superior         2.500,- Kč
  • dvoulůžkový pokoj Standard při obsazenosti 1 osobou    1.900,- Kč

Ubytování si prosím objednejte sami na výše uvedených kontaktech.

Pro zajištění Vaší slevy na pokoje při telefonické i mailové komunikaci uveďte,
že jste účastníky konference SNEH.

V ceně ubytování je zahrnut místní poplatek, DPH a bufetová snídaně.

Parkování v rámci ubytování je 350,- Kč/vůz/den.

REGISTRACE

Konferenční poplatky je možné platit pouze bankovním převodem.

do 15. 3. 2023

1.400,- Kč                    nebo                     58,- EUR
1.000,- Kč                    nebo                     41,- EUR – pro členy SNEH

od 16. 3. 2023

1.600,- Kč                     nebo                    68,- EUR
1.200,- Kč                     nebo                    50,- EUR – pro členy SNEH

SPONZOŘI

ORGANIZACE

Konferenci pro Vás zajišťuje firma IQ event. V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků prosím kontaktujte:

Jana Zikmundová       T: +420 602 211 651      E: jana.zikmundova@iqevent.cz
Magda Guričanová    T: +420 731 405 715      E: magda.guricanova@iqevent.cz

Těšíme se na setkání s Vámi v dubnu v Brně.

KONTAKT

Máte nabídku ke spolupráci nebo něco jiného na srdci? Napište nám.

Odesílání

© 2023 iqevent.cz | GDPR

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?