XXVI. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny,
člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

XXVI. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

16. – 17. 4. 2019 Hotel Continental**** Brno

Dvacátý šestý ročník konference SNEH s konal pod záštitou
Prof. MUDr. Roman Prymula, náměstka ministra zdravotnictví ČR.

  • Celkem konferenci navštívilo 228 účastníků.
  • Přednášelo 33 odborníků, z toho 6 ze zahraničí (Slovensko, Švédsko a Německo). 
  • Představeny byly 4 postery. 
  • Konferenci podpořilo 21 partnerských firem.
  • Abstrakta přednášek jsou publikována v časopise Hygiena č. 2/2019, který vychází v červnu
  • Přednášky z konference si můžete stáhnout na stránkách České společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP

Všem aktivně i pasivně zúčastněným děkujeme a těšíme se na setkání při příležitosti příštího ročníku.

PROGRAM

Hlavní témata konference:

1. Národní a nadnárodní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí; systémy monitorování infekcí spojených se zdravotní péčí na úrovni nemocnic; Akční plán národního antibiotického programu 2018 – 2030; řízení kvality a bezpečí zdravotní péče; klinicky doporučené postupy

2. Význam očkování v ZZ; možnosti ochrany a podpory zdraví zdravotnických pracovníků; profesionální infekční i neinfekční rizika při péči o pacienta;
postexpoziční profylaxe

3. Technické požadavky na ZZ; projektování staveb pro zdravotnictví; legislativní rámec; technologické vybavení, VZT a klimatizace; čisté zdravotnické provozy – vstupní validace, servis

4. Epidemiologicky významné mikroorganizmy; preventivní a represivní protiepidemická opatření; dezinfekce a sterilizace ve ZZ, dezinfekční plány.

5. Varia; nové a znovu se objevující infekce

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

PARTNEŘI KONFERENCE

FOTOGALERIE

ORGANIZACE

Konferenci pro Vás zajišťuje firma IQ event. V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků prosím kontaktujte:

Jana Zikmundová       T: +420 602 211 651      E: jana.zikmundova@iqevent.cz
Magda Guričanová    T: +420 731 405 715      E: magda.guricanova@iqevent.cz

KONTAKT

Máte nabídku ke spolupráci nebo něco jiného na srdci? Napište nám.

Odesílání

© 2022 iqevent.cz | GDPR

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?