XXVII. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA 2021

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny,
člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

XXVII. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

6. – 7. 10. 2021 Hotel Continental**** Brno

Dvacátý sedmý ročník konference SNEH s konal pod záštitou
Ministra zdravotnictví ČR – Mgr. Et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, který účastníky pozdravil prostřednictvím videonahrávky.

Při zahájení konference byly slavnostně předány Pamětní listy panu prof. MUDr. Vladimírovi Benckovi, DrSc., paní MUDr. Zuzaně Kancelové a paní MUDr. Marii Kolářové, CSc.

 

  • Celkem konferenci navštívilo 231 účastníků.
  • Přednášelo 30 odborníků,
  • Představen byl 1 poster.
  • Konferenci podpořilo 30 partnerských firem.
  • Abstrakta přednášek budou publikována v časopise Hygiena č. 4, které vyjde v lednu 2022.
  • Přednášky z konference si můžete stáhnout na stránkách České společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP

 

Všem aktivně i pasivně zúčastněným děkujeme a těšíme se na setkání při příležitosti příštího ročníku.

PROGRAM

Hlavní témata konference:
1. Epideologická rizika spojená se zdravotní péčí

2. Covid 19; dopad v provozu zdravotnických zařízeních

3. Implementace efektivních cílených postupů pro omezování výskytu
klinicky nejvýznamnějších HAI/NN; izolační režimy, informace o problematice HAI/NN pro pacienty a jejich blízké

4. Zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance;
identifikace rizikových míst a činností; očkování

5. Hygienické zabezpečení provozu v různých zdravotnických zařízeních,
stomatologických pracovištích, pečovatelských domech a jiných zařízeních
dlouhodobé péče.

PARTNEŘI KONFERENCE

ORGANIZACE

Konferenci pro Vás zajišťuje firma IQ event. V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků prosím kontaktujte:

Jana Zikmundová       T: +420 602 211 651      E: jana.zikmundova@iqevent.cz
Magda Guričanová    T: +420 731 405 715      E: magda.guricanova@iqevent.cz

Těšíme se na setkání s Vámi v dubnu v Brně.

KONTAKT

Máte nabídku ke spolupráci nebo něco jiného na srdci? Napište nám.

Odesílání

© 2022 iqevent.cz | GDPR

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?