XXVIII. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA 2022

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny,
člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

XXVIII. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

26. – 27. 4. 2022 Hotel Continental**** Brno

Dvacátý osmý ročník konference SNEH s konal pod záštitou
Prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Při zahájení konference byly slavnostně předány Pamětní listy za dlouholetou činnost pro SNEH paní MUDr. Václavě Ryantové a paní MUDr. Evě Míčkové.

  • Celkem konferenci navštívilo 256 účastníků.
  • Přednášelo 36 odborníků.
  • Konferenci podpořilo 24 partnerských firem.
  • Abstrakta přednášek budou publikována v časopise Hygiena č. 2/2022, které vychází v červnu.
  • Přednášky z konference si můžete stáhnout na stránkách České společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP

Všem aktivně i pasivně zúčastněným děkujeme a těšíme se na setkání při příležitosti příštího ročníku.

PROGRAM

Hlavní témata konference:

1. Aktuální epidemiologická situace; dopad na provoz zdravotnických zařízení. Očkovací látky, vakcinační strategie.

2. Epidemiologie a prevence HAI u specifických rizikových skupin pacientů.  Izolační režimy a bariérový způsob ošetřování pacientů. Využití IT technologií v prevenci HAI.

3. Legislativní aspekty provozu zdravotnických zařízení, právní odpovědnosti

4. Profesionální infekce ve zdravotnictví, prevence

5. Různé – hygienické zabezpečení provozu zdravotnických zařízeních (manipulace s nemocničním prádlem, stravování pacientů, nakládání s odpady apod.)

PARTNEŘI KONFERENCE

FOTOGALRIE

ORGANIZACE

Konferenci pro Vás zajišťuje firma IQ event. V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků prosím kontaktujte:

Jana Zikmundová       T: +420 602 211 651      E: jana.zikmundova@iqevent.cz
Magda Guričanová    T: +420 731 405 715      E: magda.guricanova@iqevent.cz

Těšíme se na setkání s Vámi v dubnu v Brně.

KONTAKT

Máte nabídku ke spolupráci nebo něco jiného na srdci? Napište nám.

Odesílání

© 2022 iqevent.cz | GDPR

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů

Zapomněli své údaje?